Skip available courses

Available courses

Tutaj po zalogowaniu się jako "gość" znajdziesz podstawowe informacje odnośnie kursu on-line przygotowującego do egzaminu maturalnego z języka angielskiego, sposobu logowania się zarejestrowanych użytkowników kursu na platformę Moodle oraz wybrane przykłady ćwiczeń interaktywnych do samodzielnego wykonania.

Administrator: Małgorzata Paszkiewicz

Proponowane testy interaktywne (dostępne również dla osób zalogowanych jako “gość”) mają na celu ocenić poziom znajomości języka angielskiego oraz w pomóc w wyborze rodzaju kursu przygotowującego do egzaminu maturalnego, gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty spośród oferowanych przez Studencki Ośrodek Kształcenia INDEKS.

TESTY:
* składają się z pytań wielokrotnego wyboru
* zawierają typy zadań egzaminacyjnych na różnych poziomach
* pozwalają szybko sprawdzić stopień opanowania materiału pod kątem danego egzaminu
* uczą przez analizę prawidłowych odpowiedzi otrzymywanych w trakcie wykonywania testu

Autorka testów: Małgorzata Paszkiewicz

Kurs niniejszy jest uzupełnieniem warsztatów oferowanych przez Studencki Ośrodek Kształcenia INDEKS przygotowujących do pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym oraz do egzaminu ustnego (w wersji bez określania poziomu).

Proponowane ćwiczenia mogą służyć zarówno osobom przygotowującym się do egzaminu maturalnego w formule obowiązującej do roku 2014, jak i zdającym ten egzamin w nowej wersji wprowadzonej od roku 2015.

Wszystkim przyszłym maturzystom zaleca się wykonywanie ćwiczeń z obu kursów, aby rzetelnie sprawdzić swoje umiejętności językowe.

Administrator platformy oraz autorka kursu: Małgorzata Paszkiewicz

UWAGA MATURZYŚCI:

Dla użytkowników posiadających konta na platformie został udostępniony PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM.

Egzamin znajduje się na początku kursu. Zapraszamy wszystkich maturzystów do sprawdzenia swych możliwości językowych.

 

 

Opracowane w formie interaktywnej ćwiczenia niniejszego kursu dla maturzystów uzupełniają stacjonarny kurs maturalny oferowany przez Studencki Ośrodek Kształcenia INDEKS; podstawowym celem tych zadań jest umożliwienie słuchaczom praktyczne sprawdzenie swych kompetencji językowych w danym zakresie.

Proponowane w ramach poszczególnych zagadnień tematycznych zestawy ćwiczeń zawierają wszystkie rodzaje zadań, które mogą pojawić się na egzaminie pisemnym (począwszy od roku 2015) opracowanym wg nowej podstawy programowej. Do każdego zagadnienia dołączone zostały również przykładowe zestawy do egzaminu ustnego z języka angielskiego (bez określania poziomu) wraz z możliwymi pytaniami do danego zestawu.

Zaletą kursu jest jego przejrzysty układ tematyczny oraz możliwość wybiórczego wykonywania ćwiczeń w zależności od aktualnych potrzeb (dotyczy to także osób przygotowujących się do egzaminu maturalnego wg formuły obowiązującej do roku 2014).

Administrator platformy oraz autorka kursu: Małgorzata Paszkiewicz

UWAGA MATURZYŚCI:

Dla użytkowników posiadający konta na platformie został udostępniony PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY NA POZIOMIE ROZSZERZONYM.

Egzamin znajduje się na początku kursu. Zapraszamy wszystkich maturzystów do sprawdzenia swych możliwości językowych.

 

 

Opracowany zestaw ćwiczeń niniejszego kursu dla maturzystów umożliwia powtórzenie elementów gramatyki wymaganych na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym.

Wśród proponowanych użytkownik znajdzie przykłady ćwiczeń na transformacje zdań, słowotwórstwo, czasowniki złożone (phrasal verbs), uzupełnianie luk w wybranych fragmentach pochodzących z różnych tekstów oraz częściowe tłumaczenia zdań.

Ćwiczenia dostępne są wyłącznie słuchaczom Studenckiego Ośrodka Kształcenia INDEKS.

Administrator platformy oraz autorka kursu: Małgorzata Paszkiewicz 

UWAGA ÓSMOKLASIŚCI

1/ Dla zalogowanych użytkowników platformy został udostępniony TEST DIAGNOSTYCZNY pozwalający określić aktualny poziom znajomości języka angielskiego według wymagań Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020 - 2021.

2/ Dla użytkowników platformy został również udostępniony PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

Zarówno TEST DIAGNOSTYCZNY jak i PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY znajdują się na początku kursu.

 

Celem proponowanego ósmoklasistom zadań niniejszego kursu jest pomoc w usystematyzowaniu wiadomości z zakresu słownictwa oraz funkcji językowych niezbędnych do prawidłowego wykonania poszczególnych zadań egzaminacyjnych.

Użytkownik platformy ma również możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w zadaniach nowego typu  z zakresu rozumienia tekstów angielskich i przetwarzania wybranych z nich  informacji na język polski.

Niniejszy kurs umożliwia użytkownikom zapoznanie się ze sposobem formułowania wypowiedzi pisemnych zgodnie z poleceniem podanym w zadaniu egzaminacyjnym.

Przykładowe zadania egzaminacyjne w formie ćwiczeń interaktywnych użytkownicy platformy znajdą także w kursie "EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - DODATKOWE ĆWICZENIA".

Administrator platformy oraz autorka kursu: Małgorzata Paszkiewicz

Proponowane ćwiczenia adresowane są przede wszystkim do osób przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty. Zaleca się, aby z proponowanych ćwiczeń skorzystali również maturzyści w ramach powtórzenia wybranych zagadnień językowych.

Przy każdej partii ćwiczeń znajduje się informacja dotycząca rodzaju zadania spośród występujących w typowym arkuszu egzaminacyjnym.

Użytkownikom polecam również wykonywanie ćwiczeń z kursu "MATURA: Przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka angielskiego od roku 2015 (poziom podstawowy)", gdzie znajdą przystępnie napisane ćwiczenia pomocne w usystematyzowaniu słownictwa oraz sprawdzeniu swej znajomości środków językowych.

Administrator platformy oraz autorka kursu: Małgorzata Paszkiewicz

Repetytorium gramatyczne adresowane jest do wszystkich użytkowników platformy niezależnie od ich stopnia zaawansowania znajomości języka angielskiego.

Podane objaśnienia i przykłady dotyczące konkretnych zagadnień gramatycznych pozwalają uczącym się na dokonanie szybkiego powtórzenia wybranych zagadnień, co skutkuje prawidłowym formułowaniem wypowiedzi w języku angielskim.

Administrator platformy oraz autorka kursu: Małgorzata Paszkiewicz

Tutaj znajdują się materiały dla słuchaczy Studenckiego Ośrodka Kształcenia INDEKS uczestniczących w warsztatach przygotowujących do egzaminu maturalnego z języka angielskiego w roku 2021 na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym w oparciu o kursy i ćwiczenia interaktywne zamieszczone na niniejszej platformie e-learningowej Moodle.