Skip available courses

Available courses

Tutaj po zalogowaniu się jako "gość" znajdziesz podstawowe informacje odnośnie kursu on-line przygotowującego do egzaminu maturalnego z języka angielskiego, sposobu logowania się zarejestrowanych użytkowników kursu na platformę Moodle oraz wybrane przykłady ćwiczeń interaktywnych do samodzielnego wykonania.

Administrator: Małgorzata Paszkiewicz

Proponowany test dostępny również dla "gości" ma na celu określenie stopnia znajomości języka angielskiego oraz pomóc w dokonaniu wyboru kursu spośród oferowanych przez Studencki Ośrodek Kształcenia INDEKS na odpowiednim dla uczestnika poziomie.

Administrator: Małgorzata Paszkiewicz

Repetytorium gramatyczne adresowane jest do wszystkich użytkowników platformy niezależnie od ich stopnia zaawansowania znajomości języka angielskiego.

Podane objaśnienia i przykłady dotyczące konkretnych zagadnień gramatycznych pozwalają uczącym się na dokonanie szybkiego powtórzenia wybranych zagadnień, co skutkuje prawidłowym formułowaniem wypowiedzi w języku angielskim.

Administrator platformy oraz autorka kursu: Małgorzata Paszkiewicz

Kurs niniejszy jest uzupełnieniem warsztatów oferowanych przez Studencki Ośrodek Kształcenia INDEKS przygotowujących do pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym oraz do egzaminu ustnego (w wersji bez określania poziomu).

Proponowane ćwiczenia mogą służyć zarówno osobom przygotowującym się do egzaminu maturalnego w formule obowiązującej do roku 2014, jak i zdającym ten egzamin w nowej wersji wprowadzonej od roku 2015.

Wszystkim przyszłym maturzystom zaleca się wykonywanie ćwiczeń z obu kursów, aby rzetelnie sprawdzić swoje umiejętności językowe.

Administrator platformy oraz autorka kursu: Małgorzata Paszkiewicz

Opracowane w formie interaktywnej ćwiczenia uzupełniają stacjonarny kurs maturalny oferowany przez Studencki Ośrodek Kształcenia INDEKS; podstawowym celem tych zadań jest umożliwienie słuchaczom praktyczne sprawdzenie swych kompetencji językowych w danym zakresie.

Proponowane w ramach poszczególnych zagadnień tematycznych zestawy ćwiczeń zawierają wszystkie rodzaje zadań, które mogą pojawić się na egzaminie pisemnym (począwszy od roku 2015) opracowanym wg nowej podstawy programowej. Do każdego zagadnienia dołączone zostały również przykładowe zestawy do egzaminu ustnego z języka angielskiego (bez określania poziomu) wraz z możliwymi pytaniami do danego zestawu.

Zaletą kursu jest jego przejrzysty układ tematyczny oraz możliwość wybiórczego wykonywania ćwiczeń w zależności od aktualnych potrzeb (dotyczy to także osób przygotowujących się do egzaminu maturalnego wg formuły obowiązującej do roku 2014).

Administrator platformy oraz autorka kursu: Małgorzata Paszkiewicz

Opracowany zestaw ćwiczeń umożliwia powtórzenie elementów gramatyki wymaganych na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym.

Wśród proponowanych użytkownik znajdzie przykłady ćwiczeń na transformacje zdań, słowotwórstwo, czasowniki złożone (phrasal verbs), uzupełnianie luk w wybranych fragmentach pochodzących z różnych tekstów oraz częściowe tłumaczenia zdań.

Ćwiczenia dostępne są wyłącznie słuchaczom Studenckiego Ośrodka Kształcenia INDEKS.

Administrator platformy oraz autorka kursu: Małgorzata Paszkiewicz

 

Proponowane ćwiczenia adresowane są przede wszystkim do osób przygotowujących się do egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Zaleca się, aby z proponowanych ćwiczeń skorzystali również maturzyści w ramach powtórzenia wybranych zagadnień językowych.

Przy każdej partii ćwiczeń znajduje się informacja, jakiej części egzaminu gimnazjalnego one dotyczą (arkusza na poziomie podstawowym czy rozszerzonym).

Kurs jest wciąż uzupełniany o nowe ćwiczenia, dlatego proszę sprawdzać jego zawartość.

Gimnazjalistom polecam wykonywanie ćwiczeń z kursu "Przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka angielskiego od roku 2015 (poziom podstawowy)", gdzie znajdą przystępnie napisane ćwiczenia pomocne w usystematyzowaniu słownictwa oraz sprawdzeniu swej znajomości środków językowych.

Administrator platformy oraz autorka kursu: Małgorzata Paszkiewicz